Chi tiết câu hỏi

Trong số những cây dưới đây, có bao nhiêu cây có thể trồng bằng cách giâm cành ?
1. Hoa hồng
2. Khoai lang
3. Rau ngót
4. Dâu tằm

213

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6