Chi tiết câu hỏi

Hiện nay ở nước ta, cây nào dưới đây không được trồng bằng cách giâm cành ?
1. Rau ngót
2. Hoa hồng
3. Khoai tây
4. Mía

259

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6