Chi tiết câu hỏi

Phương pháp giâm cành có thể được áp dụng ở cây nào dưới đây ?
1. Dâu tằm
2. Rau ngót
3. Khoai lang
4. Rau muống
5. Hoa hồng
6. Mía
Có bao nhiêu ý đúng ?

263

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6