Chi tiết câu hỏi

Những cây bèo tây sống trên mặt nước có đặc điểm nào dưới đây ?
1. Hình thành các bọt xốp màu trắng
2. Cuống lá phình to
3. Thân mảnh, xẻ thuỳ
4. Rễ phát triển nhiều lông hút

136

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6