Chi tiết câu hỏi

Dựa vào số lá mầm, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Khoai lang
2. Khoai tây
3. Khoai môn
4. Khoai mì

170

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6