Chi tiết câu hỏi

Trong lịch sử phát triển của giới Thực vật trên Trái Đất, dạng sống nào xuất hiện trong điều kiện khí hậu ngày càng trở nên khô hơn do Mặt Trời chiếu sáng liên tục ?

211

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6