Chi tiết câu hỏi

Phương pháp nhân giống nào dưới đây giúp cải biến đặc tính di truyền của giống cây ?
1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
2. Lai giống
3. Chiết cành
4. Giâm cành

218

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6