Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có nguồn gốc từ cây cải hoang dại ?
1. Khoai tây
2. Cà rốt
3. Súp lơ
4. Đậu ván

230

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6