Chi tiết câu hỏi

Ở nước ta, cây nào dưới đây không được xếp vào những cây lương thực chính ?
1. Khoai lang
2. Ngô
3. Sắn
4. Khoai tây

257

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6