Chi tiết câu hỏi

Ở nước ta, cây nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật quý hiếm ?
1. Mai dương
2. Phượng vĩ
3. Bòng bong
4. Pơmu

149

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6