Chi tiết câu hỏi

Virus là một từ có xuất xứ từ tiếng Latin. Theo tiếng Việt, nó có nghĩa là gì ?

135

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6