Chi tiết câu hỏi

Bệnh nào dưới đây do virut gây ra ?
1. Uốn ván
2. Thương hàn
3. Đậu mùa
4. Lậu

128

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6