Chi tiết câu hỏi

Bệnh nào dưới đây do vi khuẩn gây ra ?
1. Kiết lỵ
2. Thuỷ đậu
3. Sốt rét
4. Giang mai

130

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6