Chi tiết câu hỏi

Người ta không bảo quản thực phẩm theo cách nào dưới đây ?
1. Ướp muối
2. Phơi khô
3. Ướp lạnh
4. Ngâm nước

131

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6