Chi tiết câu hỏi

Nấm rơm thường
1. phát triển nhiều vào mùa mưa.
2. phát triển nhiều vào mùa khô.
3. mọc nhiều ở nơi khô ráo.
4. mọc nhiều ở nơi có nhiều băng tuyết.

163

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6