Chi tiết câu hỏi

Trong các nhóm sinh vật dưới đây, có bao nhiêu nhóm có những đại diện tham gia vào cấu tạo của địa y ?
1. Tảo
2. Rêu
3. Vi khuẩn
4. Nấm
5. Động vật

234

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6