Chi tiết câu hỏi

Người ta chia 35 lít mật ong vào các can, mỗi can chứa được 3 lít. Hỏi được nhiều nhất bao nhiêu can như vậy và còn thừa mấy lít mật ong ?

231

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3