Chi tiết câu hỏi

Tính chiều rộng của hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có nửa chu vi là 64cm và chiều dài là 40cm.

216

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3