Chi tiết câu hỏi

Tính chiều dài của hình chữ nhật, biết chu vi của hình chữ nhật là 130cm và chiều rộng của nó là 30cm.

226

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3