Chi tiết câu hỏi

Tính chiều dài của hình chữ nhật, biết chiều rộng là 36m và chu vi hình chữ nhật đó là 2hm.

473

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3