Chi tiết câu hỏi

Mua 3 cái bút hết 9000 đồng. Hỏi mua 2 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?

164

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3