Chi tiết câu hỏi

Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết sơ đồ tóm tắt bài toán như sau:

204

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3