Chi tiết câu hỏi

Tìm chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi hai hình vuông sau:

188

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3