Chi tiết câu hỏi

Một sạp trái cây có 9 thùng cam. Sau khi bán đi 125kg cam thì còn lại 4 thùng cam. Hỏi ban đầu sạp trái cây có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cam?

176

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3