Chi tiết câu hỏi

Để chuẩn bị cho một buổi họp đồng hương, người ta đã kê 6 hàng ghế đủ chỗ cho 54 người ngồi. Trên thực tế có 81 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

431

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3