Chi tiết câu hỏi

Để chuẩn bị cho một buổi hội thảo, người ta đã kê 9 hàng ghế cho 81 người ngồi. Trên thực tế có 120 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm ít nhất bao nhiêu hàng ghế nữa?

369

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3