Chi tiết câu hỏi

Mẹ mang ra chợ bán 65 quả hồng và 68 quả cam. Buối sáng mẹ đã bán được một số hông và cam, còn lại $\frac{1}{5}$ số quả hồng và $\frac{1}{4}$ số quả cam mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả hồng và cam?

313

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3