Chi tiết câu hỏi

Hôm nay, mẹ của Hoa đi chợ mua 2kg thịt với giá 110 nghìn đồng 1 kg, mua rau hết 10 nghìn đồng. Hỏi hôm nay mẹ của Hoa đã tiêu hết bao nhiêu tiền?

335

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3