Chi tiết câu hỏi

Một gói kẹo giá 2800 đồng, một gói bánh giá 3400 đồng. Hỏi Thắm mua 2 gói kẹo và 1 gói bánh hết bao nhiêu tiền?

474

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3