Chi tiết câu hỏi

Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 7, một học sinh lại đem chia số A cho 7 và được kết quả là 45 dư 2. Kết quả của phép tính cần làm là bao nhiêu ?

341

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3