Chi tiết câu hỏi

Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 9, một học sinh lại đem chia số A cho 9 và được kết quả là 95. Kết quả của phép tính cần làm là bao nhiêu ?

443

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3