Chi tiết câu hỏi

Biết rằng cứ 7 gói kẹo như nhau thì đến được 63 viên. Hỏi muốn chia cho 35 em học sinh, mỗi em 8 viên thì cần mua ít nhất bao nhiêu gói kẹo ?

314

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3