Chi tiết câu hỏi

Có 6 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 156 viên kẹo. Người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

306

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3