Chi tiết câu hỏi

Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 8cm. Ở giữa người ta vẽ một hình vuông thì diện tích còn lại là . Hỏi cạnh của hình vuông là bao nhiêu ?

354

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3