Chi tiết câu hỏi

Ba con gà trống nặng 12kg, biết mỗi con gà nặng như nhau. Hỏi 5 con gà trống thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

326

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3