Chi tiết câu hỏi

Bác Hòa đi từ nhà ra thành phố bằng xe đạp. Sau khi đi được quãng đường dài 6km 500m, bác Hòa được người bạn chở đi bằng xe máy đến thành phố. Biết quãng đường đi xe máy dài gấp 3 lần quãng đường đi xe đạp. Hỏi quãng đường từ nhà bác Hòa đến thành phố dài bao nhiêu ki-lô-mét?

539

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3