Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Gọi E là giao điểm của SO và MN. Tìm giao điểm của SD và mặt phẳng (BMN).

252

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11