Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Thiết diện của hình chóp với mp(BMN) là hình gì?

368

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11