Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Lấy điểm M thuộc AD. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mp(SCD). Thiết diện của hình chóp cắt bới mp(P) là hình gì?

243

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11