Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có H là trung điểm của AB. Lấy điểm M thuộc đoạn AH. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với SA, CH. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) là hình gì?

226

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11