Chi tiết câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC. A’B’C’ có M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AA’, A’C’. Thiết diện của hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với mp(MNP) là hình gì?

203

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11