Chi tiết câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi I là trung điểm của cạnh A’B’. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (AB’C’) và (A’BC). Thiết diện của hình lăng trụ cắt bởi mặtphẳng (I, d) là hình gì?

249

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11