Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm vị trí hình chiếu song song K của điểm G trên mp(BCD) theo phương chiếu AD.

222

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11