Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mp(ABCD) và đáy ABCD là hình chữ nhật $(AB = a,\,\,A{\rm{D}} = 2{\rm{a)}}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD.

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11