Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Cho biết $SA = AB = a,\,AC = 2{\rm{a}}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

213

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11