Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O và $SO \bot \,mp(ABC{\rm{D}})$. Cho biết $AB = a,\,A{\rm{D}} = 2{\rm{a}},\,SO = a\sqrt 2 .$ Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

160

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11