Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO = a. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB).

209

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11