Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SO = a. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC).

163

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11