Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAD cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi E là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SE và BD.

1242

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11