Chi tiết câu hỏi

Cô giáo có một số viên kẹo cho 22 bạn học sinh, mỗi bạn 5 viên thì cô còn 3 viên kẹo. Hỏi ban đầu cô có bao nhiêu viên kẹo?

197

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3